1.
262,877 점
2.
261,792 점
3.
89,698 점
4.
85,963 점
5.
85,219 점
6.
76,826 점
7.
75,929 점
8.
64,851 점
9.
64,414 점
10.
55,167 점
11.
52,302 점
12.
51,423 점
13.
50,081 점
14.
49,649 점
15.
40,900 점
16.
40,397 점
17.
39,356 점
18.
39,253 점
19.
33,596 점
20.
29,926 점
21.
26,919 점
22.
24,523 점
23.
24,012 점
24.
22,484 점
25.
21,065 점
26.
20,874 점
27.
20,131 점
28.
20,054 점
29.
19,969 점
30.
19,728 점
31.
19,650 점
32.
19,337 점
33.
19,146 점
34.
18,723 점
35.
16,847 점
36.
16,619 점
37.
16,590 점
38.
16,338 점
39.
16,109 점
40.
15,858 점
41.
15,765 점
42.
15,255 점
43.
15,173 점
44.
15,072 점
45.
14,961 점
46.
14,431 점
47.
14,344 점
48.
14,197 점
49.
13,979 점
50.
13,883 점
51.
13,272 점
52.
13,270 점
53.
12,748 점
54.
12,143 점
55.
12,127 점
56.
12,097 점
57.
11,791 점
58.
11,488 점
59.
11,237 점
60.
10,995 점
61.
10,987 점
62.
10,891 점
63.
10,886 점
64.
10,816 점
65.
10,731 점
66.
10,595 점
67.
10,475 점
68.
10,310 점
69.
9,909 점
70.
9,758 점
71.
9,340 점
72.
9,317 점
73.
9,036 점
74.
9,028 점
75.
8,976 점
76.
8,934 점
77.
8,924 점
78.
8,899 점
79.
8,605 점
80.
8,589 점
81.
8,446 점
82.
8,339 점
83.
8,331 점
84.
8,252 점
85.
8,246 점
86.
8,198 점
87.
8,181 점
88.
8,153 점
89.
8,065 점
90.
8,043 점
91.
7,926 점
92.
7,703 점
93.
7,678 점
94.
7,539 점
95.
7,501 점
96.
7,421 점
97.
7,368 점
98.
7,356 점
99.
7,102 점
100.
7,088 점
 
1. hymn- 3,897점
2. JnJ홈스쿨- 3,670점
3. kjhlyh- 3,102점
4. 슈퍼마리아- 2,965점
5. 백독- 2,506점
6. 새생명- 2,495점
7. 감사와기쁨- 1,370점
8. 보아스- 1,127점
9. 라엘- 972점
10. 하나님경외- 652점
11. 네아이맘- 598점
13. 아리맘- 493점
14. 아들만셋- 474점
15. 조이조이조이- 449점
16. 준행맘- 265점
17. 시현아빠- 216점
18. rachal- 206점
19. 사랑믿음맘- 202점
20. 해나1221- 124점

 
homeschoolcenter.co.kr dcty.co.kr
개인정보보호책임자: 박진하 | Tel: 050-5504-5404 | 주소: 경기 성남시 수정구 복정동 639-3 정주빌딩 B1 | E-mail: 4idad@naver.com
Copyright 2011 ⓒ www.imh.kr. All rights reserved.